Víno jako dárek

Chcete někoho potěšit lahví kvalitního vína? Jsme tu pro Vás.
Na základě Vašeho přání vyrobíme originální obal, etiketu, potisk…

Kdy je víno daňově uznatelný náklad:

Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

• Jako daňově uznatelný náklad se považuje víno tiché, které použijete k propagaci Vaší firmy.
• Musí být označeno názvem firmy nebo ochrannou známkou, případně názvem propagovaného zboží či služby, a nesmí přesáhnout cenu 500 Kč

(jste-li plátci daně z přidané hodnoty, jedná se o cenu bez DPH). Do této ceny se započítává nejen cena vína, ale i ostatní náklady spojené s pořízením reklamního předmětu, jako je např. tisk etikety, obal, doprava apod…
Plátci DPH můžou uplatnit nárok na vrácení 20% DPH.

Více informací na:
• Zákon o dani z příjmu: §25 odst. 1, písm t)
• Zákon o DPH: §13 odst. 8